Mozková mrtvice - kapitola 3.

Mozková mrtvice - Léčit se s fibrilací síní znamená především předcházet jejím důsledkům.

S fibrilací síní se léčí mnoho pacientů, neboť s prodlužováním věku přibývá i této nemoci. Její příznaky se dají zmírnit nebo úplně eliminovat pomocí léků na udržení správné srdeční frekvence nebo rytmu, pokud pacient příznaky této arytmie má. U pacientů, kteří příznaky nemají a mají uspokojivou frekvenci, toto není třeba.

Hrozba fibrilace síní však nespočívá tolik ve fibrilaci samotné (ačkoliv i ta dlouhodobě může srdce zatěžovat a vést postupně k srdečnímu selhání), ale v postižení úplně jiného orgánu. Existuje místo v srdeční síni, kterému se říká ouško a to tvoří jakýsi záliv, kde krev při této nemoci neproudí tak, jak by měla, ale spíše stagnuje. Zde může docházet k vytvoření krevní sraženiny a k jejímu uvolnění do krevního oběhu. Sraženina – trombus – putuje nejčastěji do mozku, protože je to první odbočka v tepenném řečišti, na kterou narazí, ale nejsou vyloučena i jiná místa, kam se trombus může dostat (např. do cév dolních končetin).

V případě, že se tak ucpe některá z tepen mozku, se tedy jedná o cévní mozkovou příhodu, neboli mrtvici. Je to poměrně častý jen, neboť 20 – 30% všech cévních mozkových příhod vzniká právě v důsledku fibrilace síní. Je tudíž zapotřebí vzniku trombu v oušku srdeční síně zabránit naředěním krve. K tomu slouží několik druhů léků, kterými zablokujeme srážení krve. Lékař s vámi probere, který z nich je pro vás vhodnější a zda budou potřeba pravidelné kontroly krevní srážlivosti.

Mozková mrtvice - jak předcházet důsledkům fibrilace