Mozková mrtvice

Jak je to s mozkovou příhodou, proč je nebezpečná atriální fibrilace, a jak se jí bránit? Na tyto a další otázky jsme se zeptali MUDr. Leppové z pražské fakultní nemocnice.

Mudr. Leppová o cévní mozkové příhodě

Přečtěte si sérii článků publikovaných Mudr. Leppovou o cévní mozkové příhodě, neboli mrtvici. Toto onemocnění postihuje stále větší část populace. Je to dáno zvyšováním věkové hranice, nesprávnou životosprávnou a dalšími faktory, které více či méně můžeme ovlivnit.

Pro atriální fibrilaci je charakteristický nepravidelný a rychlý srdeční tep, který vzniká kvůli nepředvídatelným elektrickým signálům v srdci. Spojení atriální fibrilace a mozkové mrtvice není náhodné. Během atriální fibrilace mohou vznikat srdeční krevní sraženiny, které se odtrhnou a putují dále cévami do mozku, kde mohou zablokovat přívod krve a způsobit mozkovou příhodu. Tento druh mrtvice se nazývá embolická mrtvice.

Mozková mrtvice - Mudr. Leppová odborne clanky

Jak mrtvici rozpoznat a jak se nejlépe zachovat?

1. Mozkovou mrtvici je důležité rozpoznat co nejdříve:
Hlavní příznaky zahrnují náhle se objevující ochrnutí či ochablost jedné strany těla, potíže s mluvením, náhle vzniklou zmatenost a také náhle se vyskytující silnou bolest hlavy.

2. Zachování v případě podezření na mozkovou mrtvici:
Pokud máte podezření na mozkovou mrtvici, neváhejte a jednejte rychle. Volání záchranné služby je prioritou – okamžitá lékařská pomoc může výrazně snížit následky mrtvice. Zatímco čekáte na záchranáře, snažte se u postižené osoby zjistit, kdy příznaky začaly. To může být cenná informace pro lékaře.

3. Nezanedbávání ani lehkých příznaků:

Není moudré přehlížet ani lehčí příznaky, které by mohly naznačovat možnou mrtvici. I když se zdají nepatrné, mohou znamenat vážný problém. Při jakémkoliv podezření na mozkovou mrtvici je důležité jednat okamžitě, abyste minimalizovali riziko trvalých následků.

Pamatujte si, že v případě mozkové mrtvice je rychlá reakce klíčová. Pokud máte jakékoliv podezření na tento závažný stav, jednejte ihned!

V těchto pěti článcích se dozvíte,  co vlastně je cévní mozková příhoda, jak vzniká, čím se léčí, nejčastější rizika, a jak se nejlépe chránit.

Snad vás toto čtení zaujme a bude vám ku prospěchu.

Mozková mrtvice - kapitola 1.

 

Jak poznám fibrilaci síní?
Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií vůbec. Jaké má projevy a jak moc je nebezpečná?Mozková mrtvice - kapitola 2.

 

Když se řekne arytmie…

Co to znamená, když mi byla objevena srdeční arytmie? Jsou všechny arytmie nebezpečné, a jak se dají léčit?Mozková mrtvice - kapitola 3.

 

Léčit se s fibrilací síní znamená především předcházet jejím důsledkům. Samotná atriální fibrilace není až takovou hrozbou. Mnohem nebezpečnější je vznik krevní sraženiny, která se může uvolnit a putovat dále do krevního oběhu. V případě, že se dostane cévami do mozku, jedná se o cévní mozkovou příhodu.Mozková mrtvice - kapitola 4.

 

Ředění krve u fibrilace síní
Atriální fibrilace může způsobit mozkovou mrtvici. Pokud lékař určí, je možné pacientovi ředit krev, a tím zajistit prevenci vzniku krevní sraženiny, která v těle umí udělat velkou neplechu.Mozková mrtvice - kapitola 5.


Fibrilace síní – o jaký druh arytmie se jedná?
Toto onemocnění může vzniknout v každém věku. Nejčastěji však postihuje starší lidi, většinou ty, kteří se již s nějakou srdeční chorobou léčí. Ve věku nad 80 let trpí atriální fibrilací každý 10 člověk.