Mozková mrtvice - kapitola 5.

Mozková mrtvice - Fibrilace síní - o jaký druh arytmie se jedná?

Fibrilace síní ,neboli artiální fibrilace, či česky doslova „míhání síní“, je jedna z nejčastějších arytmií vůbec. Její nebezpečí spočívá zejména ve zvýšeném riziku tvorby krevních sraženin a následném putování těchto sraženin tepnami např. do mozku, kde následně vzniká mozková mrtvice. Onemocnění se může vyskytnout v každém věku, více však postihuje starší pacienty, kteří se již se srdcem léčí. U lidí nad 80 let má fibrilaci síní skoro každý 10.


Srdeční síně při této nemoci vykazují nepravidelnou elektrickou aktivitu, proto se na EKG nezobrazují vlny P, ale místo toho drobné fibrilační vlnky a srdeční frekvence je také nepravidelná. Poznáme to, když si nahmatáme pulz. Případně se hodí i tachometr s možností detekce fibrilace síní.

Někteří pacienti se k lékaři dostaví s nepříjemnými pocity bušení a „přeskakování“ srdce, celkovou slabostí a pocitem na omdlení. Jiní nemají příznaky žádné a na arytmii se přijde až později.

Pokud čtete ve své lékařské zprávě, že vaše fibrilace síní je paroxyzmální, znamená to, že je občasná – z ničeho nic začne (někdy po nadměrné zátěži, stresu) a sama odezní, nejdéle do 2 dnů. Perzistující fibrilace je taková, která neodezní sama, ale za pomoci léků nebo elektrického výboje zmizí. Chronická forma fibrilace je nejčastější právě u seniorů, jde o trvalý stav vyžadující dlouhodobou léčbu, zejména jako prevenci komplikací.

Mozková mrtvice - jaký je druh arytmie?